Obchodní podmínky a reklamace

  • IČO: 01730207 Lenka Heroutová Bobotová, Drobná 46-9, Praha 10 102 00 

  • Všechny mé  fotografie podléhají autorskému zákonu ( č. 121/2000 Sb. ) a klient smí fotografie použít jen pro své soukromé účely ( Instagram, Facebook, tisk..) bez jakýkoliv úprav. 

  • Vaše fotografie neposkytuji třetím stranám a zveřejňuji pouze s Vašim písemným souhlasem.

  • RAW formát uchovávám po dobu max. 90 dní. Fotografie určené k úpravě (běžná úprava jako jas, kontrast, ostrost, retuš pupínků, úpravy terénu) uchovávám min jeden rok. Fotografie, které k úpravě nebyly vybrány již neposkytuji. 

  • Objednávkou fotografování automaticky souhlasíte s obchodními podmínkami

  • Platba probíhá pouze na účet vedený u mbank.cz. Pokud je fotografováno v ateliéru, je nutno uhradit zálohu, která nemůže být vrácena pokud fotografování nebude zrušeno min 24 hodin předem. Pokud se klient zpozdí na fotografování, není možno žádat náhradu tohoto ušlého času.

  • Fotograf nezodpovídá za škodu způsobenou klientem třetím stranám. 

  • V případě rezervace svatebního dne vratná záloha 1000,- Kč splatná na účet Mbank

REKLAMACE : 

Reklamaci je nutno podat písemně přes formulář webových stránek. Každá reklamace bude neodkladně řešena. Reklamaci je nutno podat do devadesáti dní, po kterou je uchováván RAW formát.

Reklamaci nelze uplatnit na vzhled klienta, vnímání barevnosti fotografií, během fotografování jsou k dispozici náhledy. Reklamaci též nelze uplatnit na rozdílnost vnímání díla, veškeré možné portfolio je zveřejněno na webových a facebookových či Instagramových profilech a klient si jej může kdykoliv prohlédnout předem. 

  • Facebook
  • Instagram